Filosofiska frågor: Meningen med livet

Namn är det viktigaste ordet i allas liv och öde

När du heter båten, så kommer den att flyta - detta ordspråk är inbäddat i vårt dagliga tal av en anledning ... Detaljerade transkriptioner av mänskliga namn har länge väckt allmänhetens och särskilt nyfikna sinnes uppmärksamhet. Betydelsen av namnet är en riktig ram för vilken människas framtida liv som helst. Har du märkt att olika personlighetsdrag ofta identifieras med en persons namn? Faktum är att varje bokstav i namnet och till och med efternamnet påverkar en persons öde och gör det antingen produktivt eller destruktivt.

Låt oss gräva i historien ...

Visare säger att namnet på en person kan bidra till hans utveckling eller undertrycka honom.

Namn är det viktigaste ordet i allas liv och öde

Det påverkar indirekt en persons karaktär, värderingar och interpersonella relationer med andra.

Namnets inflytande på ödet är tydligt synligt i många viktiga historiska personers liv. Det första exemplet är Alexander Vasilyevich Suvorov. Han föddes nästan död - andades inte, öppnade inte ögonen, skrek inte och rörde sig inte ens. Hans hud var cyanotisk och det såg ut som om barnet skulle dö.

Barnmorskan som födde modern gav den framtida befälhavaren ett räddande slag, varefter barnet högt sträckte ut Ah-ah! i en bas som inte var karaktäristisk för en nyfödd.

Föräldrarna bestämde att detta är ett tecken, och pojkens namn bör börja med den första bokstaven i alfabetet. Mamman tittade in i kalendern och hittade två alternativ, vars namnsdagar firades inför hennes sons födelsedag. De var namnen Anastasiy (bokstavligen - återfödda , uppstånden från de döda ) och Alexander ( modiga , försvarare ).

Dessutom identifierades de heliga datumen med tre berömda Alexandras - Nevsky, Roman och Svirsky.

Suvorovs mamma var rädd för att välja det här namnet och var mest benägen till det första alternativet. Kvinnan var särskilt rädd för att hennes son skulle upprepa Alexander Nevskys öde. Men fadern insisterade på att abstrahera från tecken, och sonen fick ett majestätiskt och ädelt namn - Alexander. När han var liten blev han bekant med biografin om sin namne baserad på verk av den antika grekiska filosofen Plutarch. Och från sin ungdom tog han de berömda namnen till sig själv som modell.

Genom ihållande övningar och all-självförbättring förvandlades den sjuka och svaga pojken till en krigförande, modig och hård befälhavare som på sin ålderdom, efter sin 70-årsdag, kunde övervinna bergspasset genom Alperna.

Tyvärr är inte vi alla intresserade av namnet. Ännu mer sällsynta människor är intresserade av namnen på ortodoxa helgon. Vissa känner inte ens till den översatta betydelsen av ordet, som de kallar det i vardagen eller på jobbet.

Alfabetiska tolkningar

Namn är det viktigaste ordet i allas liv och öde

Alfabetisk avkodning av namnet kan varakomponera dig själv.

Genom att sätta ihop bokstäverna som ett pussel kan du rita ditt eget psykologiska och emotionella porträtt. Varje värde måste ägnas stor uppmärksamhet. Om du tror att dessa egenskaper hindrar dig i livet, utan tvekan utrota eller mildra dem i dig själv.

Det är optimalt att överväga att stava ett namn med dess fulla betydelse. Men om du är mer van vid varje dag , tolk det.

Till exempel är Anastasia ett majestätiskt och ädelt namn, men det används sällan i en smal cirkel. Dess bärare kallas mycket oftare Nastya, Asya, Stasya, etc. Därför bör du förlita dig på alternativet Nastya när du skapar en dekryptering av namn. Du kan också analysera ditt eget smeknamn eller smeknamn. Detta gäller särskilt om alla eller nästan alla som känner dig kallar dig det.

Namnkomponenternas bokstavliga värden:

Namn är det viktigaste ordet i allas liv och öde
 1. A - en symbol för början, desperat törst efter förverkligande, snabbstart, strävan efter andlig och fysisk harmoni;
 2. B - romantik, styrka, styrka, målmedvetenhet, stabilitet, förmågan att bryta igenom i livet, förmågan att finansiellt stödja sin egen existens;
 3. B - sällskaplighet, glädje, strävan efter enhet med naturen, sinnesro, koppling till kreativitet, en tydlig blick in i framtiden;
 4. Г - behovet av att analysera vad som händer, önskan att lära sig den dolda innebörden, en introduktion till den heliga hemligheten, en oupplöslig koppling till livet;
 5. D - reflektion, väga fördelar och nackdelar, stark koncentration på vad som helst, familj och hemorientering, altruism, ofta nyckfullhet. Beroende på magiska och psykiska förmågor;
 6. Е - självsäkerhet, behovet av självuttryck, ideologi, en tendens att agera som medlare eller fredsskapare, insikt, eventuellt överdriven pratskaplighet;
 7. Ё - energi, hett temperament, extrem känslomässighet. Oförmåga att hålla dina egna känslor i schack ;
 8. F - meningsfullhet, impuls till handling, sekretess;
 9. З - utvecklad intuition, en cirkulär barriär från att tränga in i sin egen själ, rik fantasi. Tendens att positionera struts begrava huvudet i sanden i det ögonblick som man förväntar sig fara;
 10. OCH (Y) - andlighet, lugn, andlig renhet, intryckbarhet, konstruktivitet. Möjlighet att skapa en extern skärm för en djupt känslomässig, sårbar själ;
 11. К - otrolig styrka, förmågan att smidigt undvika hinder, tränga inlinhet, återhållsamhet, förmåga att hålla hemligheter, mottot är allt eller ingenting ;
 12. L - kreativ strimma, subtil uppfattning om estetik, konstnärlig eller konstnärlig förmåga, önskan att dela sin erfarenhet, kunskap och känslor med en partner. Varna bäraren för att inte slösa bort sitt eget liv, hitta sitt verkliga syfte så snart som möjligt och arbeta för värda mål.
 13. M - omtänksamhet, medkänsla, empati, altruism, villighet att hjälpa, kanske blyg. Ett försiktighetsord till bäraren - när du är besviken över människor, glöm inte att du är en del av naturen och dra inte filten över dig själv . Genom att vara rov mot allt gör du bara dig själv;
 14. N - kritiskt sinne, intelligens, logiskt tänkande, en tendens att analysera, styrka, ett tecken på protest. Flit i arbetet, men intern oförmåga att motstå apaarbete ;
 15. О - rik intuition, förmåga att hantera kapital och investera framgångsrikt, djupa känslor;
 16. P - efterlevnad av principer, strävan efter att förbättra sitt utseende, förmågan att skilja verkligheten från fiktion, konservatism, rikedom av produktiva idéer;
 17. P - mod, önskan att agera, förmågan att skilja sanningen från falsk, krigförmåga, självförtroende;
 18. С - en tendens att starkt stärka i ekonomiskt oberoende, sunt förnuft, förmågan att få auktoritet. I aggression eller irritation - nyckfullhet och imperiousness;
 19. T - söker sanning, kreativitet, andlighet, intuition, känslighet, svag motivation;
 20. Y - filantropi, djup empati, gränsar till empati, aktiv fantasi;
 21. Ф - önskan att chocka, överraska och förvåna, önskan att vara centrum för uppmärksamhet, förvirring, vänlighet, idéernas originalitet, men i teorin nöjet att ge andra lycka;
 22. X - självständighet, installationen för att få allt i livet utan hjälp utifrån, törst efter erkännande;
 23. C - ledarskap, arrogans, hög självkänsla, oförmåga att vara ensam;
 24. H - hög harmoni mellan yttre och inre, oskiljaktiga tillhörighet;
 25. Ш - förmågan att lösa saker på ett fredligt sätt, förmågan att intuitivt uppfatta aktuella händelser, uppmärksamhet, förmågan att förstå vad som händer i minsta gest eller viskning, hög humor, känslomässig stabilitet;
 26. Щ - drivkraft, generositet, ärlighet, generositet;
 27. b - naturlig mildhet av karaktär, utvecklad förmåga att släta ut skarpa hörn, risken för att hamna i den känslomässiga slaveriet hos en viljepartner
 28. S - jordnära, materialism, tillhörighet, pragmatism;
 29. b - förmågan att analysera, organisera och optimera, sortera, tydligt separera händelser;
 30. E - förmågan att se den dolda bakgrunden i andras beteende, otrolig insikt, en utmärkt definition av felaktiga väsen hos utomstående. Nyfikenhet och nyfikenhet, ibland taktlös. Mental vakenhet, skrivande och mental läskunnighet. Strävar efter att gå med i samhällets grädde ;
 31. Yu - idealiserar universellt broderskap och jämlikhet, tolerans, delaktighet, pacifism, strävan efter kunskap om sanningen. Förmåga till självuppoffring och samtidigt till grymma handlingar som påstås dikteras av filosofiska bedömningar.
 32. Jag - strävar efter auktoritet och respekt, förmågan att hitta dem, ständig självförbättring, önskan att uppnå kärlek och erkännande av samhället, en känsla av självkänsla.

Vi hoppas att du drar rätt slutsatser angående samlarenbild av ditt namn och börja arbeta med egenskaper som fungerar som ett hinder för dig.

Förstå hemligheten med sinnet!

Dan Buettner: How to live to be 100+

Tidigare inlägg Rektal prolaps behandlingsmetoder
Nästa inlägg Militär klänning: militär stil för milda personer